Main Menu

الصامل بالمطلاع

  • Published at : 04/02/24

  • Views : 1485

AD Description

*عروض المطلاع الصاملة* ◀️ للبدل زواية رواق ظلال عصر ارتداد ((9+9+40 متر من بعد الشارع )) للبدل مع سد من N5 الي N12 ◀️ للبدل زواية شارعين ما في بيوت قدامك ظلال عصر قرب الخدمات الفرعية للبدل مع سد يفضل من N9 الي N12 ◀️ للبدل شارع وسكه مدخل ومخرج سهل صوب ان ٩ علي مدخل الرواق للبدل مع سد شرط ان ٣ فقط ◀️ للبدل شارع واحد اخو الزاوية قريب من الخدمات مدخل ومخرج سهل من العبدلي للبدل مع طلب 2011 شهر 5 ◀️ للبدل شارع واحد ظلال عصر ثاني قسيمة للخدمات والمصافد مدخل ومخرج سهل التوزيعة علي مدخل الرواق للبدل مع طلب 2008 وما قبل ◀️ للبدل زواية شارعين مدخل ومخرج سهل ثاني قسيمة للخدمات المركزية للقطاع للبدل مع طلب ٢٠٠٧ وما قبل ◀️ للبدل زاوية قريبه للخدمات المركزية مدخل ومخرج سهل من رواق العبدلي للبدل مع شارع واحد أو شارع وسكه ◀️للبدل زاويه شارعين بجوار الخدمات المركذيه للقطاع ارتداد (( 9+9 )) للبدل مع شارع واحد او شارع وسكه ◀️ للبدل راس ٣ جهات مقابل المصافد والخدمات ارتداد ((9+9+15)) صوب ان ٩ مباشرة للبدل مع بطن وطهر أو زواية ◀️زاوية شارعين تاني قسيمة من الخدمات المركزية للقطاع للبدل مع سد ◀️للبدل بطن وظهر ظلال العصر مقابل الخدمات المركذيه للقطاع ارتداد (( 9+15 )) للبدل مع شارع واحد ◀️ للبدل زاوية ارتداد ((9+32)) مدخل ومخرج سهل قريب للخدمات المركزية للبدل مع سد صااامل عالتوقيع ◀️ للبدل زواية شارعين ارتداد ((9+11)) مقابل الخدمات الفرعية مدخل ومخرج سهل للبدل مع شارع واحد للتواصل ابو وليد 6️⃣6️⃣0️⃣5️⃣0️⃣3️⃣2️⃣0️⃣

    Select Product

    لايوجد اعلانات حاليا